RANDEVU AL

XAYALIQDA OLAN AĞRI VƏ SƏBƏBLƏRİ

XAYALIQDA OLAN AĞRI VƏ SƏBƏBLƏRİ
Xayalarda olan ağrı birincili və ya başqa bir orqanla bağlı irradiasiya edən (xayalara yayılan) ağrı olabilər. Birincili ağrı kəskin epididimit (xaya artımının kəskin iltihabı), Xayanın və ya xaya apendiksinin torsiyası (fırlanması) ilə bağlı ola bilər. Xayada və ya Xaya artımında ödem və ağrı olduğundan bu iki halı ayırd etmək çox asandır. Xayalıqda olan ağrı xaya kisəsində olan ilthabi prosseslədə əlaqədar ola bilər. Bu hal infeksiyalaşmış tük follikulu və yaxud kiçik kistayla əlaqədar olduğu kimi həmdə, Fourner qanqrenası kimi ölümcül nekrotik prosseslə bağlıda ola bilər.
Xroniki skrotal ağrı isə çox vaxt Hidrosel və yaxud Varikosele zamanı müşahidə olunur. BU zaman xayalıqda küt yayılmayan ağrı hissi olur.
Böyrəklərlə xayalar embrioloji baxımdan yaxın yerləşdiklərindən Böyrəklərdən qaynaqlanan ağrı xayalara yayıla bilər. Buna oxşar hal qasıq yırtıqları zamanıda baş verə bilər.