RANDEVU AL

KİŞİLƏRDƏ CİNSİ ZƏİFLİYİN SƏBƏBLƏRİ

KİŞİLƏRDƏ CİNSİ ZƏİFLİYİN SƏBƏBLƏRİ

ORQANİK SƏBƏBLƏR:


1. Vaskulyar (damar mənşəli):
• Arterial
• Kavernozal
• Qarışıq
2. Neyrogenik (sinir mənşəli)
3. Anatomik
4. Endokrinoloji (hormonal mənşəli)

PSİXOLOJİ SƏBƏBLƏR:


1. Generalizə olunmuş tip
a) Generalizə olunmuş cavabsızlıq - bu zaman birincili olaraq cinsi qıcıqlanmaya cavab olmur və ya yaşla əlaqədar olaraq cinsi qıcıqlara cavab azalır.
b) Xroniki seksual yaxınlaşmanın azalması və ya yox olması.
2. Vəziyyətə görə
a) Partnyorla əlaqədar olaraq: cinsi əlaqəyə başlayan zaman qıcıqlanmanın olmaması və ya partnyor uyğunsuzluğu.
b) Psixoloji stress və ya özünü adaptasiya etməkdə çətinlik çəkmək: ruh düşgünlüyü, yaşam tərzi ilə əlaqədar stress faktorları.