RANDEVU AL

CİNSİ ZƏİFLİYİN AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (IIEF )

CİNSİ ZƏİFLİYİN AĞIRLIQ DƏRƏCƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (IIEF )


1. Son 4 həftə içində cinsi fəaliyətləriniz zamanı penisdə bərkimə nə dərəcədə oldu ? (yalnız birini işarələ)
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç zaman
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

2. Son 4 həftə içində cinsi qıcıqlandırılmayla baş verən penis bərkimələrinin nə qədəri cinsi əlaqəni təmin edəcək iqtidarında idi ?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

3. Son 4 həftə içində cinsi əlaqə zamanı vaginaya giriş nə tezlikdə mümkün oldu ?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

4. Son 4 həftədəki cinsi əlaqə zamanı penisin bərkiməsini nə qədər davam etdirə bildiniz?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

5. Son 4 həftə içindəki cinsi əlaqələri tamamlamaq üçün penis bərkiməsini davam etdirməkdə nə qədər çətinlik çəkdiniz?
(0) Cinsi əlaqə istəyim olmadı
(1) Həddindən artıq çətinlik çəkdim
(2) Çox çətinlik çəkdim
(3) Çətinlim çəkdim
(4) Biraz çətinlik çəkdim
(5) Heç cətinlik çəkmədim

6. Son 4 həftə içində neçə dəfə cinsi əlaqədə olmaq istədiniz?
(0) Heç istəmədim
(1) 1-2
(2) 3-4
(3) 5-6
(4) 7-10
(5) 10 dan cox

7. Son 4 həftə içində cinsi əlaqədə olmaq istədiyiniz zaman nə dərəcədə məmnun oldunuz?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

8. Son 4 həftə içində cinsi əlaqədən nə dərəcədə zövq adınız?
(0) Cinsi əlaqə olmadı
(1) Heç zövq almadım
(2) Çoxda zövq almadım
(3) Az dərəcədə zövq aldım
(4) Çox zövq aldım
(5) Son dərəcə zövq aldım

9. Son 4 həftə içində cinsi qıcıqlandırılma və ya cinsi əlaqə zamanı nə dərəcədə boşaldınız?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

10. Son 4 həftə içində cinsiqıcıqlandırılma yada cinsi əlaqə zamanı nə dərəcədə orqazm(doyma)hissi yaşadınız?
(0) Cinsi fəaliyyətim olmadı
(1) Heç yada demək olarki heç
(2) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(3) Bəzən ( təxminən yarısında )
(4) Çox zaman ( yarısından çoxunda )
(5) Demək olarki hamısında ( hər zaman )

11. Son 4 həftə içində nədərəcədə cinsi əlaqədə olmaq hissi duydunuz?
(0) Heç vaxt yada demək olarki heç vaxt
(1) Nadirən ( yarısından çoxdaha azında )
(2) Bəzən ( təxminən yarısında)
(3) Çox vaxt( yarısından çoxunda )
(4) Hər zaman

12. Son 4 həftə içində cinsi əlaqədə olmaq istəyinizi necə dəyərləndirərdiniz?
(0) Cox az və ya yoxdur
(1) Az
(2) Orta
(3) Çox
(4) Daha çox

13. Son 4 həftə içində cinsi həyatınız sizcə nə qədər zövqverici idi?
(0) Heç zövqveici deyildi
(1) O qədərdə zövqverici deyildi
(2) Nə zövqverici idi nədə deyildi
(3) Orta dərəcədə zövqverici idi
(4) Çox zövqverici idi

14. Son 4 həftə içində partnyorunuzla cinsi əlaqə zamanə nə dərəcədə zövq aldınız?
(0) Heç zövqveici deyildi
(1) O qədərdə zövqverici deyildi
(2) Nə zövqverici idi nədə deyildi
(3) Orta dərəcədə zövqverici idi
(4) Çox zövqverici idi

15. Son 4 həftə içində penisinizdə bərkimənin yaranması və bunu davam etdirmək barədə özünüzə inamınızı necə dəyərləndirərdiniz? *
(0) Cox az
(1) Az
(2) Orta
(3) Tam yaxın
(4) Tam

NƏTİCƏNİN HESABLANMASI: (minimum 1,maksimum 30 arası bal sistemi ilə qiymətləndirilir)

0-10 = Ağır dərəcəli cinsi zəiflik

11-16 = Orta dərəcəli cinsi zəiflik

17-21 = Yüngül-orta dərəcəli cinsi zəiflik

22-25 = Yüngül dərəcəli cinsi zəiflik

26-30 = Sizdə cinsi zəiflik yoxdur